Avtoceste

2023

 • Rekonstrukcija cestnega telesa na odsekih HC 0085/0685(Zadobrova-LJ Šmartinska),0086/0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo),0187 priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in AC 0146 del razcepa Lj. Zadobrova

2022

 • Izvedba 3D horizontalnih označb za preprečevanje vožnje v napačno smer, AC

2021

2020

 • Rekonstrukcija ceste in objektov na AC A1/0055 in 0655 Unec- Postojna od km 0,720 do km 7,030 in rehabilitacija viadukta Ravbarkomanda VA0174-D in VA0175-L
 • Sanacija viaduktov Podmežakla 1L VA0310, Podmežakla 2L VA0312, na AC A2/0602 Hrušica- Lipce
 • Rekonstrukcija ceste in objektov na odsekih na A1/0042 in 0642 Šentrupert- Vransko od km 1,470 do km 5,500

2019

 • Prometna ureditev za vzpostavitev elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku
 • Rekonstrukcija AC Vransko- Šentrupert- trasa CP Vransko
 • Zapora AC Šmarje Sap- Cikava- Grosuplje- nalepitev začasne folije
 • Zapora AC razcep Gabrk- smer KP- nalepitev začasne folije

2018

 • Rušenje cestninske postaje- sklop 1, Torovo, Hrušica
 • "Rušitev in preureditev cestninskih postaj  vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; sklop 3
 • Rekonstrukcija ceste in objektov na AC A1/0055 in 0655 Unec- Postojna od km 0,720 do km 7,030 in rehabilitacija viadukta Ravbarkomanda VA0174-D in VA0175-L
 • AC priključek Domžale
 • AC Arja vas- Šentrupert "Most čez Savinjo"
 • Ureditev spremembe prometnega režima in spremenljive prometne signalizacije v razcepu Kozarje

2017

 • AC A4 Slivnica- MMP Gruškovje, pododsek AC Draženci- MMP Gruškovje, I. etapa od km 0+000 do km 7+260, dolžine 7+260 (sklop 1)
 • deviacije AC Draženci
 • Rekonstrukcija voziščne konstrukcije in objektov na odsekih AC A1/0041 Arja vas- Šentrupert od km 0,000 do km 6,400 in A1/0641 Arja vas- Šentrupert od km 1,050 do km 6,400

2016

 • Preplastitev vozišča na AC A2 na odsekih 0008 Kranj V- Brnik
 • AC A4 Slivnica- MMP Gruškovje, pododsek AC Draženci- MMP Gruškovje, I. etapa od km 0+000 do km 7+260 (sklop 1)- priključek Lancova in Podlehnik 
 • Obnova voziščne konstrukcije na AC A1/0042 in 0642 Šentrupert- Vransko od km 5,750 do km 7,899 ter na 0043 in 0643 Vransko- Trojane od km 0,000 do km 2,300
 • 02216 Arja vas- Šempeter AC- črta z zvočnim in vibracijskim učinkom
 • Krpanje talnih označb na lokacijah AC (odsek Bič- Ivančna Gorica)
 • Krpanje talnih označb na lokacijah AC Maribor- Murska Sobota (Pernica)
 • Krpanje talnih označb na lokacijah AC Lipce- Hrušica (vozni pas)

2015

 • Obnova voziščne konstrukcije na odsekih AC A1/0041 in A1/0641 Arja vas- Šentrupert od km 6,370 do km 8,100
 • Obnova voziščne konstrukcije na odsekih AC A2 na odsekih: 0002 in 0602 (Hrušica- Lipce) in 0003 in 0603 (Lipce- Lesca)
 • Obnova voziščne konstrukcije na odsekih AC A1/0054 Logatec- Unec od km 4,200 do km 8,800- črta z zvočnim in vibracijskim učinkom
 • Obnova voziščne konstrukcije na odsekih AC A2/0022 Grosuplje- Ivančna Gorica od km 7,000 do km 12,930 in A2/0622 Grosuplje-Ivančna Gorica od km 8,060 do km 13,390

2014

 • Obnova voziščne konstrukcije na odsekih AC A1 Slovenske Konjice- Dramlje in AC A1 Dramlje- Celje
 • Obnova voziščne konstrukcije na AC A1 Vrhnika- Logatec
 • Obnova voziščne konstrukcije na HC H6 Koper (Škocjan- Semedela)
 • Obnova voziščne konstrukcije na AC A2 Kranj Vzhod- Brnik, Brnik- Vodice, priključek Brnik
 • Obnova voziščne konstrukcije na AC A1 Šentilj- Pesnica
 • Obnova voziščne konstrukcije na AC A1 Arja vas- šentrupert, Šentrupert- Vransko

2013

 • Obnova AC Šentilj- Pesnica od km 7,550 do km 9,400
 • Sanacija vijačnih prehodov AC Krška vas- Obrežje
 • Sanacija AC Zrkovska- Pesnica od km 13,500 do km 16,300 in AC Maribor- Lenart

2012

 • Cestninska postaja Tepanje in Pesnica
 • Obnova AC A1/0042, 0642 Šentrupert- Vransko in AC A1/0043, 0643 Vransko-Trojane
 • Obnova na H3/009, 0690 Ljubljana, Celovška- Koseze

AC Celovška-Koseze

 • Cestninska postaja Log
 • AC Celje vzhod- počivališče Zima

2011

 • AC Zrkovska- Pesnica, deviacija 1-5 na AC Maribor- Lenart
 • AC Šentilj- Pesnica- sklop 2 in sklop 1
 • AC Hrastje- Lešnica, sanacija talnih označb na trasi in priključku Novo mesto vzhod in zahod

Sanacija AC NM

 • Izdelava debeloslojnih talnih označb na avtocestnih bazah po Sloveniji
 • AC Pluska- Ponikve, priključek Trebnje
 • Rekonstrukcija krožišča Tomačevo
 • Priključek AC Brezovica- nadvoz

2010

 • AC A2 Brnik- Vodice od km 1,025 do km 3,700 in A2 Vodice- Šmartno
 • AC Pluska- Ponikve
 • AC Ponikve- Hrastje
 • AC Maribor- Lenart I. in II. etapa
 • AC Vransko- Blagovica, viadukt Jelka
 • Obnova voziščne konstrukcije na AC meja A- Hrušica
 • Obnova voziščne konstrukcije AC Šentilj- Pesnica
 • AC A1 Divača- Kozina
 • AC A1 Dolenjska- Barjanska
 • Predor AC Šentvid- Koseze
 • Priključek AC Podtabor
 • AC Vučja vas- Beltinci
 • AC Maribor- Lenart III. etapa

2009

 • AC Lendava- Pince z odcepom HC na Dolgo vas
 • AC odsek Slivnica- Draženci- sklop A, B in C
 • AC Pesnica- Slivnica, viadukt Dragučova
 • Obnova voziščne konstrukcije AC A1 Dramlje- Celje
 • Obnova voziščne konstrukcije AC A2 Brnik- Vodice
 • AC Ljubljana- Postojna, izpostava AC baza Logatec
 • AC A1 priključek Vič in na HC priključek Šiška, Celovška krak A in D

2008

 • AC Šentvid –Koseze

AC Šentvid - Koseze

 • AC Lendava – Pince
 • AC Zrkovska – Pesnica
 • AC Slivnica Draženci

AC Slivnica Draženci

 • AC Vrba- Peračica od km 19,000 do km 28,000
 • ABC steza na CP Dob
 • ABC steza na CP Torovo
 • AC A1/0055 Unec- Postojna od km 0,720 do km 4,850
 • AC Vodice- Šmartno

2007

 • AC Peračica- Podtabor

...

1991