Cestne zapore

Naročnikom izvajalcem gradbenih del ter organizatorjem prireditev nudimo:

  • izdelavo elaboratov za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste
  • pridobitev dovoljenja za zaporo ceste
  • postavitev in vzdrževanje zapore ceste ter nadzor nad zaporo ceste