Debeloslojne označbe

Debeloslojne označbe:

Glede na način vgraditve materiala na prometno površino ločimo:-materiale, kateri se polagajo na način predhodnega segrevanja (vroče plastike) - materiali ki se strjujejo na način polimerizacije veziva (dvokomponentne hladne plastike).

  • prefabricirani materiali folije,
  • odsevni materiali.

Debeloslojne prevleke

Načini izvedbe dvokomponentnih debeloslojnih talnih označb:

  • strukturno označevanje

Strukturne prevlekeStrukturne prevlekeStrukturne prevlekeStrukturne prevleke

  • nudijo najvišjo kakovost glede na vložena sredstva
  • zagotavljajo večletno explotacijo oznak, od tega vsaj 3 leta zagotavljajo ene izmed najboljših karakteristik med vsemi materiali namenjenih horizontalni signalizaciji - med karakteristikami strukturnih označb še posebno izstopajo v pogojih nočne vidnosti ob suhem in mokrem vremenu, kar je s stališča varnosti v prometu izredno pomembno.

Primerjava poti svetlobnih žarkov (nočna vidnost v dežju)

Primerjava prevlek

Gladka označba Strukturna označba

 

  • struktukturna označba zaradi strukture omogoča odvodnjavanje z vozišča. Pri gladkih debeloslojnih označbah zaradi višine sloja nastaja tako imenovani Aqua planing.
  • ob prevozu zvočno oziroma vibracijsko opozorijo na prehod preko linije)- kljub strukturi so odporne na zimsko pluženje 
  • raven nanos: primeren za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa - prečni pasovi višine 7mm

Prečni ravni nanosi

  • profilno označevanje  primerno za označevanje na mestih na katerih želimo voznika dodatno opozoriti na prehod iz voznega pasu.  
  • SPLOŠNA NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN- DEBELOSLOJNA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA:

splošna navodila