Državne, občinske ceste

2017

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Izvedba ukrepov za kanaliziranje in umirjanje prometa na vozišču R1-216/1177, Podturn, Dolenjske Toplice
 • Izvedba ukrepov za kanaliziranje in umirjanje prometa, križišče DC R1-216/1178 in R3-664/2501- Gaber pri Semiču
 • Ureditev prehoda za pešce na DC G2-106/0260 Škofljica v km 0,450
 • Ureditev krožišča Qlandia, Maribor
 • Izgradnja krožišča "Senica", občina Medvode, z ureditvami navezovalnih krakov
 • Preplastitev ceste R1-225/1424 Kamnik- Mekinje od km 0,020 do km 0,530

2016

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Ureditev križišča "črne točke" v Murski Soboti na DC R3-740/1398
 • Vodovod Želodnik 6. faza (DC skozi Dob)
 • Izgradnja krožišča "LOGO" Grosuplje
 • Povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce
 • 1. faza, krožišče na R1-210/1078 Škofja Loka- Jeprca in IC Trata
 • Cesta G2 108/1183 Litija- Zagorje- črta z zvočnim in vibracijskim učinkom
 • Cesta Dovže- Šentilj v Mislinji
 • Pločnik Bizantova, Medvode

2015

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Obvoznica Škofja Loka II. in III. etapa
 • Daljinska kolesarska povezava D1 ob R2-409/0300, Brezovica- Vrhnika, od km 1,400 do km 2,620 in od km 4,640 do km 4,840
 • Ureditev križišča Kranj (Labore)- Jeprca
 • Gradnja obvoznice Gorenja vas
 • Litijska cesta v Ljubljani

2014

 • Montažni rondoji, Krško

Montažni rondo (krožišče)

 • Montažni rondo, Škofljica
 • Krožišče Zbilje, Medvode
 • Krožišče na Gmajnici, Komenda
 • OŠ Mirna Peč (prehod za pešce)- debeloslojne strukturne talne označbe

strukturna oznacba_prehod signa d.o.o.

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Izgradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja Ceste na Brdo (odsek Pot za Opekarno- Legatova)
 • Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema Novo mesto

Navidezna kol.steza-debeloslojne t.o.

 • Hodnik za pešce Zbilje- Vodice
 • Most čez Savo, Črnuče, Ljubljana
 • LC Polhov Gradec- Kosmačar (Črni Vrh)

2013

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Ureditev ceste R1-226/1255, skozi Ravne na Koroškem
 • Obvoznica Škofja Loka- 1. etapa
 • Daljinska kolesarska povezava skozi Jesenice
 • G2-102/1034 Spodnja Idrija- Godovič
 • Ureditev "črne točke" Hajdina- Ptuj
 • Ureditev GC 106/216 Škofljica- Šmarje Sap
 • Preplastitev ceste R3-646, odsek 1195 Grosuplje- Ivančna Gorica

2012

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Nadvoz nad rondojem Pernica
 • LC Ornuška vas, Mokronog- Trebelno
 • Kamniška cesta v Domžalah
 • Peruzzijeva cesta v Ljubljani
 • Titova cesta, odsek Kranjčeva- Krožišče Žale v Ljubljani
 • Cesta skozi naselje, Žužemberk
 • Krožišče TEŠ
 • Spodnja Slivnica, Grosuplje
 • Navezava Mirnske doline na avtocesto
 • Cesta Milje- Visoko
 • Cesta R2-106/261 Škofljica- Rašica "Turjak"
 • LC Srednja Bela
 • RC Rašica- Velike Lašče
 • Podpeč- Rakitna
 • BUS postajališča Medvode

2011

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Krožišče Stranice, Slovenske Konjice
 • Vojkova ulica, Ljubljana
 • Pločniki Vurmat, G1-1/0244
 • Priključek Brnik (Baumax, Šenčur)
 • Kolesarska steza Dravograd
 • Obnova mostu Jesenca, Požeg in nadvz Fram
 • Rondo Ključarovci
 • Ureditev krožišča Križevci- Ljutomer z Babinsko cesto
 • Mrtvaški most na Ljubljanici
 • Rondo Želodnik (Hofer)
 • Cesta v Predolah
 • JP Stahovica- Črna
 • Priključna cesta k TC Hofer, Novo mesto

2010

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Ljubljanska ulica v Radovljici
 • Prešernova cesta v Izoli
 • Cesta Dragarji- Zg. Čačiči
 • Savska cesta, Domžale
 • Reteče pri Škofji Loki
 • LC Trebelno
 • Izvennivojsko križanje z železniško progo Ormož- Puconci
 • Ihanska cesta, Domžale
 • Rondo Gornja Radgona
 • Nadvoz v Murski Soboti
 • Mesarski most, Ljubljana
 • Štajerska cesta z navezavo na ŠRC Stožice
 • Cesta Kranj- Spodnji Brnik
 • Cesta G2-1139 Mengeš- Trzin
 • R2-409 Kozina- Kostelec

2009

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Rekonstrukcija ceste Cikava- Grosuplje
 • R2-403/1075 Podrošt- Češnjica
 • LC 401-023 Poljane- Javorje- Zapreval
 • Cesta Bloška Polica- Sodražica
 • G2-106/0262 Rašica- Žlebič "Dolnje Retlje"
 • Cesta G1 skozi Ribnico
 • Krožno križišče R1-225/1247 Mozirje
 • Sanacija vozišča Slovenske Konjice- Dramlje- most Grapa
 • Most čez Pšato v Dragomlju

2008

 • Obnova talnih označb na državnih in občinskih cestah
 • Rekonstrukcija križišča Deteljica – Domžale
 • Rekonstrukcija križišča v Ivančni gorici

Rekonstrukcija križišča v Ivančni gorici

 • Križišče Zminec, obvoznica Škofja Loka
 • Jarška cesta v Domžalah
 • R3-694/1268 Velenje- Dobrteša vas
 • Rondo Soča, Ljubljana
 • Krožno križišče Mozirje
 • Cesta Dolenja vas- Gotenica- Kočevska Reka

...

1991