Garažne hiše

2022

 • Kondominij Tivoli Bellevie, garaža
 • Mirna soseska- bloki, Mirna

 

2021

 • Garažna hiša Supernova, IC Rudnik
 • GARAŽA, PSS Zelena jama (Zvezna ulica-Šmartinska cesta-Pokopališka ulica)

2020

 • Garaža SPAR Aleja, Šiška, Ljubljana
 • Garažna hiša Supernova, IC Rudnik

2019

 • Garaža, Okrogarjeva ulica, Črnuče
 • Garaža, Modra vila, Ljubljana

2018

 • Garaža, Okrogarjeva ulica, Črnuče
 • Garaža Šubičeva, Ljubljana

2016

 • Garažna hiša C2, Livade, Izola
 • Garažna hiša City park, Ljubljana
 • Garažna hiša Hipermarket Mercator Šiška, Ljubljana

2015

 • Garažna hiša Domžale
 • Soseska Polje III., Ljubljana

2014

 • Količevo Karton, Domžale
 • Garaža PSO Situla, Ljubljana
 • Fakulteta v Ljubljani- FRI, FKKT

2013

 • Garaža PSO Situla, Ljubljana

2012

 • Garaža Tehnološki park, Ljubljana

2011

 • Garaža SPO Imparo, Vič, Ljubljana
 • Garaža PSO Bioiks, Stegne, Ljubljana
 • Parkirna hiša Europark, Maribor

2010

 • Garaža Stanovanjsko naselje Atrium, Ljubljana

2009

 • Garaži Stanovanjsko naselje Koseze (Ganamm)
 • Garaža Stanovanjsko naselje Apnenica, Podutik, Ljubljana

2008

 • Garaže A3, B1, V1 , SPO F3 Zelena jama, Ljubljana
 • Garaža NC Qlandija, Kranj
 • Garažna hiša v Luciji
 • Parkirna hiša - Zupančičeva Jama

Parkirna hiša - Zupančičeva Jama

...

1991