Predizdelane označbe

Predizdelani materiali (folije) za horizontalno označevanje:

  • odstranljive folije za začasno označevanje prometnih pasov za potrebe začasnih prometnih ureditev

Začasn folije

  • neodstranljive folije z izjemnimi prometno tehničnimi lastnostmi za stalne označbe na način lepljenja na vozno površino
  • neodstranljive folije z izjemnimi prometno tehničnimi lastnostmi za stalne označbe na način vgradnje v nivo obrabnega sloja vozišča

Odsevni materiali:

primerni za področja brez snega

Odsevni materialiOdsevni materiali

Predizdelani termo materiali:

Predizdelani termo materiali