Talne značbe

Horizontalno prometno signalizacijo izvajamo na prometnih površinah glede na potrebe  izboljšanja prometne varnosti s kvalitetnimi  skupinami delavcev, s uporabo certificiranih materialov skladnimh  s standardom SIST EN 1436, sodobno tehnično opremo, ter zagotavljanjem kakovosti izvedenih del z interno kontrolo kakovosti izvajanja.

Talne označbe se razvrščajo v različne kategorije prometno tehničnih lastnosti glede na  obstojnost materiaov, ki se vgradijo na prometno površino: 

S stališča prometne varnosti so bistvene tehnične lastnosti materialov:

  • dnevna vidnost
  • nočna vidnost v suhih voznih pogojih

Nočna vidnost v suhih voznih pogojih
Nočna vidnost v suhih voznih pogojih

  • nočna vidnost v mokrih voznih pogojih

Nočna vidnost strukturnih označb v dežju
Nočna vidnost strukturnih označb v dežju

Nočna vidnost strukturnih označb

Fotografija prikazuje primerjavo vidnosti označbe v dežju. Vidni del robne označbe je izdelan iz strukturne plastike, slabo vidni je tankoslojna gladka označba.

Primerjava vidnosti označb

  • odpornost proti drsenju (meritve na objektu)

Odpornost proti drsenju